Svarbiausios sąvokos, susijusios su mokesčiais Norvegijoje

Altinn.no

Norvegiškas internetinis portalas, kurio pagalba galima pvz. eletroniniu būdu pateikti mokesčių deklaraciją, prieš tai užsisakius Altinn ar MinID kodus, leidžiančius prisijungti prie sistemos. Elektroninė mokesčių deklaracija suteikia galimybę prailginti deklaracijos pateikimo terminą iki gegužės pabaigos. Pateikiant popierinę deklaraciją, paskutinbė pateikimo data tai balandžio 30 d.

Årsoppgave fra banken

Metinė ataskaita iš norvegiško banko, kuri parodo praėjusių metų gruodžio 31 d. banko sąskaitos likutį.

Årsoppgave fra NAV

Metinė ataskaita iš NAV-o, dokumentuojantis eventualias pašalpas, kurios buvo gaunamos tais metais iš NAV-o (pvz. ligos pašalpa, bedarbių pašalpa ir t.t.).

E-bruker

Asmuo, eletroniniu būdu užsiregistravęs Altinn sistemoje kaip gavėjas ir siuntėjas visos korespondencijos iš ir į norvegišką mokesčių inspekciją. E-bruker statusas priklauso asmenims, kurie pateikė prašymą per Altinn sistemą iki kovo 3 d. Didžiausia e-bruker statuso nauda ta, jog tokie asmenys turi galimybę pateikti mokesčių deklaraciją už praėjusius metus jau kovo pabaigoje (paprastai apie kovo 19 d.). Tuo tarpu, visi kiti mokesčių mokėtojai deklaracijas gali pateikti anksčiausiai balandžio 1 d.

Enslig forsørger

Asmuo, vienišai išlaikantis vaiką. Turi teisę į specialų mokesčių nurašymą vienišiems tėvams, jeigu gauna išplėstinę šeimos pašalpą (utvidet barnetrygd) iš NAV-o.

Enslig pendler

Vienišas asmuo, cikliškai keliaujantis į butą/namą Lietuvoje (taip vad. vienišas pendler).

E-skattekort

Elektroninė mokesčių kortelė.

Familiependler

Asmuo, turintis šeimą Lietuvoje (sutuoktinis, vaikai), cikliškai pas ją keliaujantis. Populiariausia mokesčių deklaravimo forma lietuviams Norvegijoje.

Fødselsnummer / D-nummer

11-kos skaitmenų norvegiškas asmens kodas (lietuviško asmens kodo atitikmuo). D-nummer tai laikinas asmens kodas.

Folkeregisteret

Gyventojų registro institucija Norvegijoje, kuri saugo pvz. mokėtojų adresų duomenis. Adresu, pateiktu Folkeregistere institucijoje, yra siunčiami visi dokumentai popierine forma mokesčių mokėtojui. (pvz. Selvangivelse, MinID kodai).

Forskuddstrekk

Avansinė pajamų mokesčio suma Norvegijoje, atskaitoma darbdavio iš darbuotojo bruto atlyginimo į mokesčių surinkėjo instituciją.

Fradrag

Bendra sąvoka reiškianti mokestinius nurašymus.

Husleie

Nuomos mokestis, vienas populiariausių atskaitomų kaštų Norvegijoje Pendler statuse. Jį galima rasti pvz. atlyginimo lapeliuose, jeigu darbdavys atskaičiuodavo apgyvendinimo Norvegijoje kaštus iš atlyginimo.

Inntekt

Norvegiško mokesčių mokėtojo bruto pajamos.

Inntektskatt

Pajamų mokestis Norvegijoje. Susideda iš mokesčio Norvegijos valstybei (fellesskatt) bei mokesčio konkrečiai savivaldybei (kommune), kurioje dirbo mokesčių mokėtojas. Pajamų mokesčio tarifas Norvegijoje 2014 metais bus netrukus paskelbtas. 2013 metais tai buvo 28% mokestinio pagrindo (t. y. Pajamos bruto minus nurašymai).

MinID Kodai

PIN kodai būtini pateikti norvegišką mokesčių deklaraciją elektroniniu būdu.

Lønns- og trekkoppgave

Mėnesinis atlyginimo lapelis, vad. taip pat ir payslip. Kiekvieną mėnesį darbdavio išrašomas dokumentas, kuris patvirtina duoto mėnesio algą bei eventualius atskaitymus (pvz. už butą, elektrą ar lėktuvo bilietus). Lønnslipp gali būti naudojami įrodant pvz. apgyvendinimo ar elektros kaštus Norvegijoje Pendler statuse. Lapelius galima taip pat panaudoti pajamų įvardintų Selvangivelse dokumente teisingumo patikrinimui, Lønns- og trekkoppgave neturėjimo ar pametimo atveju.

Minstefradrag

Pagrindinis kiekvieno Norvegijos mokesčių mokėtojo nurašymas. Jo dydis (40% pajamų) yra priklausomas nuo buvimo Norvegijoje mėnesių skaičiaus duotais mokestiniais metais, pajamų dydžio bei intervalų, kuriuos nustatyto Norvegijos mokesčių inspekcija.

Pendler

Tai yra taip vad. keliaujantis asmuo, kuris dėl darbo Norvegijoje, gyvena už Lietuvos ribų, tačiau reguliariai keliauja į savo kilmės šalį, kur turi nuolatinį registracijos adresą. Atsiskaitant statuse Pendler galima pelnyti daug atskaitymų nuo pajamų papildomiems kaštams pvz. maitinimo, apgyvendinimo ar kelionių Norvegija-Lietuva kaštams. Išskiriamos dvi Pendler statuso rūšys: Pendler vienišas ir Pendler šeimai.

Pendlerutgifter

šlaidos, kurias galima atskaityti nuo mokesčio, jeigu yra atsiskaitoma Pendler statuse. Tai gali būti pvz. kelionių Norvegija-Lietuva kaštai, maitinimo ar apgyvendinimo Norvegijoje kaštai.

Restskatt

Mokestinė priemoka.

Selvangivelse (ang. Tax Return)

Pradinė mokesčių deklaracija, kurią kovo arba balandžio mėnesį siunčia Norvegijos mokesčių inspekcija. Selvangivelse tai dokumentas, kuriame nurodomos pajamos, atskaičiavimai, mokesčių mokėtojo turtas ir skolos paskutiniais mokestiniais metais ir yra siunčiamas mokesčių mokėtojo adresu Lietuvoje arba Norvegijoje, užregistruotu Norvegijos gyventojų registre (Folkeregisteret).

SFU/COFTA

Mokesčių inspekcijos padalinys užsieniečių klausimais, nagrinėjantis mokesčių deklaracijas darbuotojų, kurie dirba užsienio įmonėse (pvz. lietuvių, lenkų ir pan.) Norvegijoje.

Skatt til gode

Mokesčio grąžinimas Norvegijoje, nurodomas Skatteoppgjør dokumente.

Skatteetaten

Norvegijos mokesčių inspekcija.

Skattefradrag

Atskaičiavimas, išskaičiavimas iš mokesčio. Asmenys, dirbantys Norvegijoje gali turėti teisę į įvairius nurašymus, pvz. lengvata asmenims, kurie padengia savo kelionių į darbą kaštus, lengvata susijusi su Pendler statusu ir kt.

Skatteklasse 2 - II mokesčių klasė

Teisę atsiskaityti II mokesčių klasėje turi asmenys, dirbantys Norvegijoje ir išlaikantys sutuoktinį (sutuoktinio bruto pajamos 2014 metais negalėjo viršyti 43 664 NOK).

Skattekontor

Teritorinis Norvegijos mokesčių inspekcijos padalinys.

Skattekort

Norvegiška mokesčių kortelė.

Skatteopgjør (ang. Tax Assessment Notice)

Metinis mokesčių deklaracijos rezultatas, kurį siunčia mokesčių institucija, išnagrinėjus užpildytą mokesčių deklaraciją. Šis dokumentas parodo grąžinamo mokesčio sumą arba eventualios priemokos sumą, kurią reikės sumokėti Norvegijos mokesčių inspekcijai.

Standardfradrag 10%

Mokestinė lengvata 10%. Teisę gauti šią lengvatą turi asmenys, kuriems praėję metai buvo pirmais ar antrais darbo Norvegijoje metais. Lengvata 10% yra naudinga pagrindinai vienišiems asmenims, kurie patyrė gyvenimo ir darbo Norvegijoje kaštus, bet neturi teisės į Pendler statuso lengvatas.

Trygdeavgift

Socialinio draudimo įmoka (SODROS įmokos Lietuvoje atitikmuo), esanti darbuotojo Norvegijoje mokesčio dalimi. Jo dydis 2013 metais yra 7,8% nuo darbuotojo metinių bruto pajamų.

Utliknet skatt

Pilnas mokestinis krūvis duotais mokestiniais metais (pajamų mokestis + socialinio draudimo įmoka), išskirta pozicija Skatteoppgjør dokumente.

Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment)

Dokumentas, siunčiamas kartu su mokesčių deklaracijos rezultatu (Skatteoppgjør), parodantis mokesčių mokėtojo pajamas, atskaitymus ar turtą duotais mokestiniais metais.

Dėmesio!

Aktualią informaciją apie mokesčių deklaravimą Norvegijoje už 2021 metus ir deklaravimo galimybes rasite šiame puslapyje: multinor.no/lt/mokesciai-norvegijoje

Pereikite į puslapį