II mokesčių klasė (Skatteklasse 2)

Kiekvienas mokesčių mokėtojas, netgi asmenys, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis, pvz. Pendler statusu arba 10% lengvata, gali stengtis taip pat dėl II mokesčių klasės.
Pagal II mokesčių klasę galite atsiskaityti, jeigu:

  • dirbate Norvegijoje, bet išlaikote savo sutuoktinį Lietuvoje arba Norvegijoje,
  • jeigu sutuoktinio metinės pajamos neviršijo nustatytos ribos duotiems metams,
  • visus duotus mokestinius metus abu turėjote tokią pačią deklaruotą gyvenamą vietą,
  • esate susituokę ne trumpiau nei nuo praeitų mokestinių metų, už kuriuos norite pasinaudoti lengvata, spalio mėnesio.


2017 m. buvo paskutiniai mokestiniai metai, už kuriuos galima buvo atsiskaityti pagal 2 mokesčių klasę, atsižvelgiant į nedidelį sutuoktinio darbo užmokestį.


Sutuoktinio pajamos 2017 metais negali viršyti 46 640 NOK bruto.
PASTABA: Mokesčių atsiskaitymo laikotarpis kiekvienais metais yra balandžio-gegužės mėn. ir apima praėjusius mokestinius metus. Kitu laikotarpiu galite pateikti mokesčių deklaracijos apeliaciją už ankstesnius metus. Apeliacijos už einamus metus pateikimo terminas yra 6 savaitės nuo mokesčių deklaracijos rezultato paskelbimo datos (nor. Skatteoppgjør, ang. Tax Assessment Nortice), tačiau mokesčių institucija apskritai nagrinėja apeliaciją pateiktą ir po termino, atsižvelgiant į mokėtojo vėlavimo pagrindimą. Jei apeliacija yra pateikiama praėjus 12 mėnesių nuo rezultatų paskelbimo, mokesčių institucija gali į ją neatsižvelgti, kas dažnai priklauso nuo mokėtojo argumentacijos ir kitų apeliacijos aplinkybių. Mokesčių mokėtojai gali pateikti mokestines užklausas už 10 pastarųjų metų, tačiau teigiamas pakeitimų deklacijoje išnagrinėjimas yra realus tik 2 paskutinių metų atveju.

Norint pateikti mokesčių deklaracijos apeliaciją, reikia pateikti šiuos žemiau išvardintus dokumentus liečiančius duotą statusą bei dokumentus Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) ir Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment). Asmenys, turintys PIN kodus į Altinn/MinID sistemą, šiuos dokumentus turi savo profilyje.

Reikalingų dokumentų sąrašas:
  • Skattemelding už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją/koregavimą (išankstinė mokesčių deklaracija, kurią siunčia Norvegijos mokesčių inspekcija mokėtojo adresu Lietuvoje arba Norvegijoje),
  • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
  • PIN kodai į Altinn/MinID sistemą, reikalingi pateikti norvegišką mokesčių deklaraciją internetu (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?),
  • Santuokos liudijimas (vertimas į norvegų ar anglų kalbą),
  • Aktuali pažyma apie bendrą deklaruotą gyvenamąją vietą su sutuoktiniu Lietuvoje (vertimas į norvegų ar anglų kalbą),
  • Pažyma apie sutuoktinio gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius duotais mokestiniais metais iš Mokesčių inspekcijos (vertimas į norvegų arba anglų kalbą).
 
Susigrąžinti mokesčius