Informatorius

Mokesčių deklaracijos koregavimas Norvegijoje

Už kelis praėjusius metus galima pateikti mokesčių deklaracijos koregavimą?

Pagal Norvegijos teisę užklausas dėl deklaracijų rezultatų galima pateikti už pastaruosius 10 metų. Praktikoje, jeigu mokėtojas nori pakeisti savo deklaracijos rezultatą, tai yra realu paskutinių 2-jų mokestinių metų atveju, o prašymo dėl ankstesnių metų pateikimas yra rizikingas, nes mokesčių inspekcija gali jo nepriimti.

Koks yra mokesčių deklaracijos koregavimo pateikimo terminas?

Iš esmės mokesčių deklaracijos rezultato koregavimą reikia pateikti iki 6 savaičių po rezultatų paskelbimo. Jeigu nuo Skatteoppgjør paskelbimo praeina 12 mėnesių, inspekcija gali nepriimti koregavimo, kuris buvo pateiktas praėjus nustatytam laikui.

Kiek laiko reikia laukti atsakymo iš mokesčių inspekcijos?

Jeigu mokesčių deklaracijos koregavimas buvo pateiktas per 6 savaites nuo deklaracijos rezultato paskelbimo, mokesčių inspekcija privalo atsakyti per 3 mėnesius. Paprastai inspekcijos laikosi šio termino, išskyrus Centrinės mokesčių inspekcijos padalinį užsieniečių klausimais (SFU/COFTA), kuris apskundimus nagrinėja labai ilgai, nepriklausomai nuo dokumentų pateikimo termino.

Kas įvyksta, jeigu mokesčių inspekcija sutinka su Jūsų koregavimu?

Teigiamas koregavimo svarstymo rezultatas reiškia, kad bus išduota nauja mokesčio deklaracija (Skatteoppgjør) su nauju rezultatu. Dažniausiai tai vienareikšmiška dalies mokesčių susigrąžinimui.

Kokie faktoriai turi įtakos, kad mokesčių deklaracijos koregavimas būtų priimtas po nustatytos priėmimo datos ir kiek užtruks jo svarstymas inspekcijoje?

Kiekvienas skundas pateiktas per 6 savaites po mokesčių rezultato paskelbimo yra nagrinėjamas individualiai. Paprastai, pagrįsti ir su teisinga dokumentacija pateikti koregavimai, netgi praėjus 12-kai mėnesių pojįrezultato paskelbimo, yra priimami, tačiau inspekcija, praėjus šiam laikotarpiui, turi teisę atmesti. Tokiu atveju, o taip pat pateikiant koregavimą už ankstesnius metus, mokesčių deklaracijos koregavimo sėkmingas nagrinėjimas priklauso visų pirma nuo mokesčių mokėtojo argumentacijos, klaidos, esančios deklaracijoje, rūšies, nuo uždelsimo aplinkybių ir pan.

Kuri institucija nagrinėja skundą?

Skundą nagrinėja ta institucija, kuri paskelbė deklaracijos rezultatą.

Ar reikia sumokėti priskaičiuotus mokesčius už klaidingai ar neoptimaliai apskaičiuotą mokesčių deklaracijos rezultatą, kuriam Jūs norite pateikti koregavimą?

Taip, tai privaloma padaryti. Tokiu atveju, reikia sumokėti priskaičiuotą mokestį, o esant teigiamam koregavimo nagrinėjimo rezultatui, mokesčių inspekcija sugrąžins sumokėtą sumą su palūkanomis. Jei nesumokėsite priskaičiuoto mokesčio, bus skaičiuojamos palūkanos už visą koregavimo nagrinėjimo laikotarpį.

Ar koregavimą galima pateikti elektroniniu būdu?

Taip, koregavimą ir visą dokumentaciją galite pateikti Altinn sistemoje, Altinn/MinID kodų pagalba. Koregavimą galima pateikti taip pat tradicine, popierine forma.

Ar asmenys, neturintys Skatteoppgjør dokumento, gali jį gauti?

Asmenys, turintys PIN kodus į Altinn/MinID sistemą, turi nuolatinę prieigą prie Skatteoppgjør dokumentų elektronine forma už visus mokestinius metus. Neturintys nei kodų, nei pačių dokumentų, gali raštiškai kreiptis į Skatteoppkreveren (mokesčių instituciją) dėl Skatteoppgjør persiuntimo paštu nurodytu adresu.

Kodėl verta pateikti deklaracijos koregavimą netgi už praėjusius kelerius metus?

Mokesčių mokėtojui pateikiant koregavimą pvz. už praeitus 4 metus, negresia jokios neigiamos pasekmės (pvz. baudos). Vienintelė rizika ta, kad skundas gali būti nepriimtas, pripažintas nepagrįstu ar pateiktas per vėlai. Tačiau verta pateikti koregavimą, nes esant teigiamam nagrinėjimo rezultatui, mokėtojui gali būti grąžinta nemaža pinigų suma.

Bendrieji klausimai – mokesčiai Norvegijoje

Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?

PIN kodai tai specialūs kodai, kurie leidžia registruotis Norvegijos mokesčių inspekcijos svetainėje ir elektroniniu būdu pateikti mokesčių deklaraciją. PIN kodus galite užsisakyti mūsų svetainėje čia, įrašius savo fødselsnummer (11-kos skaitmenų norvegiškas asmens kodas). Kodai bus išsiųsti paštu ir turėtų ateiti per 3 darbo dienas adresu Norvegijoje arba per 7 darbo dienas adresu Lietuvoje.
DĖMESIO! Skatt (mokesčių inspekcija) automatiškai išsiunčia PIN kodus klientui tuo adresu, kuriuo jis užregistruotas Gyventojų registre (Folkeregister). Prieš užsisakant kodus, įsitikinkite, kad žinote kokiu adresu jie bus išsiųsti. Jeigu neturite registruoto adreso Norvegijoje, kodus galite užsisakyti savo darbo vietos adresu, jeigu susitarsite su savo darbdaviu.

Ar galima naudoti PIN kodus iš praėjusių metų?

Taip, jei turite kodus iš praėjusių metų, jie vis dar galioja. Jei neturite kodų, galite užsisakyti mūsų svetainėje čia .
 
DĖMESIO: Jei užsisakysite naujus kodus, jie anuliuos ankstesnius.

Kodėl mokesčių deklaraciją verta pateikti internetu PIN kodų pagalba?

Siunčiant dokumentus tradiciniu būdu, rizikuojame, kad jie gali dingti siuntimo metu ir dėl to mokesčių grąžinimo laikotarpis gali prasitęsti. Pateikiant deklaraciją elektroniniu būdu, mokesčių grąžinimo galima tikėtis greičiau, nei dokumentus siunčiant paštu. Popierinės deklaracijos patvirtinamos anksčiausiai rugpjūčio mėnesį, o daugumą elektroninų deklaracijų mokesčių inspekcija išnaginėja ir patvirtina jau birželio mėnesį. Pateikiant deklaraciją internetu yra taip pat galimybė pratęsti mokesčių deklaracijos pateikimo terminą netgi iki gegužes pabaigos, nes bet kuriuo metu galima pateikti tinkamą prašymą internetu.

Koks yra mokesčių deklaracijos pateikimo terminas?

Mokesčių deklaraciją reikia pateikti iki balandžio 30 dienos, bet be jokių pasekmių galime pateikti ją iki gegužės pabaigos, tačiau tam reikalingi bus PIN kodai ir deklaraciją reikia pateikti elektroniniu būdu. Reikia atsiminti, kad jeigu pradelsime deklaracijos pateikimo terminą, mokesčių grąžinimo procedūra gali prailgti netgi iki pusės metų. Jeigu deklaracija pateikiama elektroniniu būdu po balandžio 30 dienos, tuomet labai svarbus vėlavimo priežasties argumentavimas.
DĖMESIO: Asmenys, kurie deklaraciją pateikia tradiciniu būdu, popierine forma, dokumentus į mokesčių inspekciją turi pristatyti iki balandžio 30 dienos.

Kodėl Norvegijoje verta deklaruoti mokesčius?

Jeigu mokesčių mokėtojas nepateiks mokesčių deklaracijos, ji bus apskaičiuota automatiškai, bet nebus priskirtos jokios lengvatos. Asmenys, norintys atgauti didesnę mokesčių sumą, turi patys pateikti mokesčių deklaraciją. Be to, asmenys, kurie nepateiks mokesčių deklaracijos, gali prarasti teisę pateikti koregavimą dėl automatinės deklaracijos rezultato.

Kas privalo pateikti mokesčių deklaraciją į Norvegijos mokesčių inspekciją?

Norvegijoje mokesčių mokėtojas neturi pareigos pateikti deklaraciją, nes mokėtojui jos nepateikus, tokia deklaracija automatiškai generuojama Norvegijos mokesčių inspekcijoje. Tačiau, jeigu pirminėje mokesčių deklaracijoje informacija buvo neteisinga ar neišsami (pvz. ta susijusi su pajamomis, atskaitymais), tuomet mokesčių mokėtojas rizikuoja, ne tik tuo, kad deklaracijos rezultatas bus jam nenaudingas, bet ir papildoma mokestine bauda, kuri siekia 30% priskaičiuotos mokesčių sumos. Dėl to reikėtų mokesčių deklaraciją pateikti pačiam mokesčių mokėtojui arba patikėti jos parengimą profesionaliai įmonei.

Kokie dokumentai yra reikalingi norint pateikti mokesčių deklaraciją?

Pagrindiniai dokumentai:
 • Skattemelding (ang. Tax Return) už praėjusius metus (preliminari mokesčių deklaracija, kurią mokesčių inspekcija siunčia paštu mokėtojo registruotu adresu Lietuvoje arba Norvegijoje),
 • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
 • PIN kodai į Altinn/MinID sistemą (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?).

Tam, kad gauti lengvatą, reikia pateikti papildomus dokumentus, pvz.: lėktuvo bilietus, jeigu turime teisę atskaityti kelionių tarp Norvegija-Lietuva išlaidas. Čia galite susipažinti su pilnu reikiamų dokumentų sąrašu, pasirenkant savo statusą: PendlerII mokesčių klasė10% lengvata.

Ar reikia pateikti dokumentų vertimų originalus ar užtenka kopijų?

Reikia persiųsti dokumentų kopijas/skenuotas kopijas, o originalus pasilikti sau.

Ką daryti jeigu negavote Skattemelding?

Skattemelding dokumentą mokesčių inspekcija siunčia paštu mokesčių mokėtojo užregistruotu adresu Norvegijoje arba Lietuvoje. Dokumentą turėtumėte gauti kovą arba balandžio pradžioje. Jeigu dėl kažkokių priežasčių negavote Skattemelding, užtenka, kad pateiksite mums savo PIN kodus tam, kad mes galėtumėme tą dokumentą parsisiųsti iš Jūsų profilio Altinn sistemoje. Jeigu esate užsiregistravę Altinn'e, savo Skattemelding rasite prisijungę svetainėje Altinn.no

Kada galima tikėtis mokesčių grąžinimo ir kokia bus grąžinimo suma?

Grąžinamas mokestis turėtų per šešias savaites nuo deklaracijų rezulatų paskelbimo datos atsirasti Jūsų banko sąskaitoje arba būti išmokėtas čekio forma. Pirmasis mokesčių deklaracijų rezultatų paskelbimo etapas prasideda birželio pabaigoje. Po šios datos rezultatai bus siunčiami reguliariais laiko tarpais iki spalio mėnesio. Paskutinė rezultatų skelbimo data – spalio 15. Rezultato paskelbimo datą nustato mokesčių inspekcija, o ankstesnis deklaracijos pateikimas neturi jokios įtakos rezultatų paskelbimo datai.
Deklaracijos rezultato paskelbimo terminas priklauso tik nuo to, kokia forma deklaracija buvo pateikta. Asmenys pateikę ją elektroniniu būdu, mokesčio grąžinamą sumą gaus anksčiau t. y. birželio mėn., o pateikę popierinę formą – ne anksčiau nei rugpjūtį.
Jeigu norite sužinoti grąžinamo mokesčio sumą, susisiekite su mumis pildant šį formuliarą. Daugeliu atvejų, remiantis pateiktais dokumentais, galime apskaičiuoti tikėtiną mokesčių grąžinamą sumą.

Kokioje mokesčio kategorijoje turėčiau atsiskaityti, kad gaučiau didžiausią grąžinamo mokesčio sumą?

Jeigu mokesčio mokėtojas turi teisę pasinaudoti keliomis lengvatomis (pvz. 10% lengvata ir Pendler statusas), mūsų įmonė parinks naudingiausią mokesčių deklaracijos pateikimo formą, kuri garantuos didžiausią grąžinimo mokesčio sumą. Optimaliausias derinys mokesčių atskaitymui tai Pendler statusas + II mokesčių klasė.

Ar galima atskaičiuoti kaštus susijusius su paskola namui arba butui Norvegijoje įsigyti?

Jei mokesčių mokėtojas važinėjo iš savo gyvenamosios vietos Norvegijoje į darbą Norvegijoje savo sąskaita, galima atskaičiuoti paskolos palūkanas. Dažniausiai šį atskaičiavimą mokesčių inspekcija automatiškai įtraukia jau į pradinę deklaraciją, t. y. Skattemelding.

Ar galima atskaičiuoti kaštus susijusius su paskola namui arba butui Lietuvoje įsigyti?

Galimybė atskaičiuoti paskolos Lietuvoje kaštus nuo pajamų Norvegijoje yra, tačiau reikia atitikti keletą sąlygų, dėl to mažai mokėtojų naudojasi šia galimybe. Yra du atvejai, kada galite tuo pasinaudoti:
 • Mokesčių mokėtojas gyvena Norvegijoje su visa savo šeima, jo didžioji turto dalis yra Norvegijoje, yra Norvegijos rezidentu mokesčių tikslais ir jo gyvenimo interesų centru pagal mokesčių įstatymus yra Norvegija,
 • Mokesčių mokėtojas nėra Norvegijos rezidentu mokesčių tikslais (pvz. praėję metai buvo pirmaisiais darbo metais Norvegijoje), bet jo gautos pajamos Norvegijoje sudaro nemažiau 90% bendrųjų pajamų.

Asmenys, kurie deklaraciją pateikia pagal Pendler statusą neturi galimybės atskaičiuoti Lietuvoje turimos paskolos palūkanų, nes pagal teisę jų gyvenimo interesų buvimo vieta yra Lietuvoje, o ne Norvegijoje. Yra galimybė atskaičiuoti tam tikrą nuošimtį, jeigu asmuo turi nustatytą turtą Norvegijoje. Bet dažniausiai pendler'iai tokio turto neturi, dėl to prašymas atskaičiuoti tokias palūkanas neturi prasmės.

Kas turi teisę pasinaudoti specialiąją lengvata žvejams ir jūrininkams?

Šia lengvata gali pasinaudoti visi tie, kurie praleido jūroje (pilnai arba dalinai Norvegijos vandenyse arba ant laivo su Norvegijos vėliava) daugiau nei 180 dienų. Lengvatos yra atitinkamai:
 • jūrininkams – 30% nuo bendrųjų pajamų (bet ne daugiau kaip 80 000 NOK),
 • žvejams - 30% nuo bendrųjų pajamų (bet ne daugiau kaip 150 000 NOK).

Ar yra lengvata tiems, kurie turi vaikus?

Taip, galima kreiptis dėl taip vad. tėvų atskaitymo (foreldrefradrag), kuris leidžia atskaityti išlaidas susijusias su vaiko išlaikymu (pvz. darželio apmokėjimas). Šia lengvata galima pasinaudoti turint vaikus iki 11 metų. Už pirmąjį vaiką galima atskaičiuoti išlaidas iki 25 000 NOK, o už kiekvieną kitą vaiką maksimaliai iki 15 000 NOK.
Tam, kad gauti šią lengvatą reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas (pvz. mokėjimo už darželį patvirtinimą, išverstą į norvegų arba anglų kalbą).

Ar galima atskaityti išlaidas susijusias su kelionėmis į darbą?

Jei mokesčių mokėtojas važinėjo iš savo gyvenamosios vietos Norvegijoje į darbą Norvegijoje savo sąskaita, jis turi teisę atskaityti su tuo susijusias patirtas išlaidas, nepriklausomai nuo mokesčio atsiskaitymo formos. Atskaitymo suma priklauso nuo pravažiuotų kilometrų ir darbo dienų.

Kaip konvertuoti pajamas iš EUR į NOK?

Pajamos perskaičiuojamos pagal valiutos metinį kursą. 2018 metais šis kurso rodiklis buvo 9,5962.

Ar visos pašalpos iš NAV yra apmokestinamos?

Nevisos pašalpos iš NAV-o yra apmokestinamos. Jeigu mokesčių mokėtojas gaudavo apmokestinamąją pašalpą, tai metinės deklaracijos pateikimui bus reikalingas Årsoppgave fra NAV. Šį dokumentą NAV siunčia automatiškai. Jeigu buvo gaunamos neapmokestinamos pašalpos, tuomet jokių dokumentų pateikti nereikia.

Dažniausiai gaunamos pašalpos:

I.Apmokestinamos (reikalingas Årsoppgave fra NAV / LTO z NAV už 2014)
Bedarbio pašalpa (dagpenger)
Ligos pašalpa (sykepenger)
Reabilitacijos pašalpa (arbeidsavklaringspenger)
Tėvų pašalpa (foreldrepenger)

II. Neapmokestinamosios (nereikalingi jokie dokumentai)
Šeimos pašalpa (barnetrygd)
Globos pašalpa (kontantstøtte)
Vienkartinė išmoka (gimus vaikus) (engangsstønad)

Ar turiu pateikti pažymą patvirtinančią, kad negaunu pašalpų iš NAV-o?

Ne, Årsoppgave fra NAV / LTO iš NAV bus reikalingas tik tada, jeigu gavote pašalpas. Šis dokumentas bus taip pat nereikalingas, jeigu gavote neapmokestinamąsias pašalpas, t.y.: šeimos pašalpą (barnetrygd), globos pašalpą (kontantstøtte), vienkartinę išmoką gimus vaikui (engangsstønad).

Pendler statusas

Pendler - kas tai?

Yra kelios asmenų grupės, kurios turi teisę į Pendler statusą.
Pendler tai:
 • Asmuo, dirbantis Norvegijoje, bet reguliariai keliaujantis pas šeimą Lietuvoje (familiependler). Tai gali būti kelionės pas sutuoktinį Lietuvoje, pas vaiką Lietuvoje arba pas brolius/seseris, kuriais rūpinasi Lietuvoje,
arba
 • Vienišas asmuo, turintis būstą Lietuvoje (nuosavą arba nuomojamą), į kurį reguliariai grįžta iš Norvegijos (enslig pendler).
Tam, kad gauti Pendler statusą, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius keliones iš Norvegijos į Lietuvą. Atskiriems Pendler statusams, yra atskiros sąlygos, susijusios su kelionių iš Norvegijos į Lietuvą, dažnumu. Reikalavimai yra tokie:
 • Famielependler, tai pendler keliaujantis pas šeimą Lietuvoje – 3 kelionės per metus Norvegija-Lietuva, kur 1 kelionė = išvykimas + grįžimas,
 • Enslig pendler, vienišas pendler, keliaujantis į savo būstą Lietuvoje – kelionė mažiausiai vieną kartą per 3 savaites ištisus 1 kalendorinius metus, kur 1 kelionė = išvykimas + grįžimas.

Kokia nauda turint mokestinį Pendler statusą?

Šis statusas suteikia teisę susigrąžinti dalį mokesčių: išlaidas būstui, maitinimuisi, kelionių Norvegija-Lietuva išlaidas.

Kokius dokumentus reikia pateikti tam, kad galėčiau mokesčius deklaruoti kaip Pendler keliaujantis pas šeimą į Lietuvą?

Reikalingi šie dokumentai:
 • Skattemelding (ang. Tax Return) už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją/koregavimą (išankstinė mokesčių deklaracija, kurią siunčia Norvegijos mokesčių inspekcija mokėtojo adresu Lietuvoje arba Norvegijoje),
 • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
 • PIN kodai į Altinn/MinID sistemą (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?),
 • Lėktuvo/kelto bilietai arba kitokie dokumentai, patvirtinantys keliones tarp Norvegijos ir Lietuvos (gali būti rezervacijos, bilietų kopijos arba atlyginimo lapeliai, jeigu darbdavys išskaičiuodavo kelionės kaštus iš atlyginimo),
 • Dokumentai, patvirtantys apgyvendinimo ir/arba elektros išlaidas Norvegijoje, jei šios išlaidos viršyja 10 000 NOK per metus, tuomet reikia pateikti:
  • Jei mokesčių mokėtojas pats mokėjo už butą ir/arba elektrą, tai reikalingi bus banko pavedimų į buto savininko sąskaitą patvirtinimai ir/arba faktūros (už elektrą),
  • Jei darbdavys išlaidas už nuomą ir/arba elektrą atskaitė iš atlyginimo, tai reikalingi bus atlyginimo lapeliai, kuriuose bus išvardintos tokios pozicijos ir sumos.
 • Santuokos liudijimas, vertimas į norvegų arba anglu kalbą,
 • Vaiko gimimo liudijimas jei keliaujate pas vaikus į Lietuvą, vertimas į norvegų arba anglu kalbą
 • Patvirtinimas apie bendrą gyvenamąją vietą su šeima Lietuvoje, vertimas į norvegų arba anglu kalbą.

Kokie dokumentai yra reikalingi norint pateikti deklaraciją statuse vienišas pendler?

Reikalingi šie dokumentai:
 • Skattemelding (ang. Tax Return) už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją/koregavimą (išankstinė mokesčių deklaracija, kurią siunčia Norvegijos mokesčių inspekcija mokėtojo adresu Lietuvoje arba Norvegijoje),
 • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
 • PIN kodai į Altinn/MinID sistemą (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?),
 • Lėktuvo/kelto bilietai arba kitokie dokumentai, patvirtinantys keliones tarp Norvegijos ir Lietuvos (gali būti rezervacijos, faktūros, bilietų kopijos arba atlyginimo lapeliai, jeigu darbdavys išskaičiuodavo kelionės kaštus iš atlyginimo),
 • Dokumentai, patvirtantys apgyvendinimo ir/arba elektros išlaidas Norvegijoje, jei šios išlaidos viršyja 10 000 NOK per metus, tuomet reikia pateikti:
  • Jei mokesčių mokėtojas pats mokėjo už butą ir/arba elektrą, tai reikalingi bus banko pavedimų į buto savininko sąskaitą patvirtinimai ir/arba faktūros (už elektrą),
  • Jei darbdavys išlaidas už nuomą ir/arba elektrą atskaitė iš atlyginimo, tai reikalingi bus atlyginimo lapeliai, kuriuose bus išvardintos tokios pozicijos ir sumos.

Papildomai bus reikalingi:
 • Buto ar namo Lietuvoje nuosavybės dokumentai arba nuomos sutartis (dokumentas turi būti išverstas į norvegų arba anglų kalbą),
 • Patvirtinimas, kad butas Norvegijoje nėra didenis nei 30 m² (vienam asmeniui), 50 m² (dviems asmenims), 70 m² (trims asmenims) ir t.t. (tai gali būti nuomos sutartis, patvirtinimas iš darbdavio).
  Dėmesio: Tam, kad būtų suteiktas vienišo Pendler statusas, asmuo turi keliauti Norvegija-Lietuva mažiausiai kartą per 3 savaites visus mokestinius metus.

Kaip dažnai reikia keliauti Norvegija-Lietuva, kad turėti teisę į Pendler statusą?

Asmenys, kurie keliauja pas sutuoktinį ir/ar vaiką Lietuvoje: reikalingi dokumentai, patvirtinantys mažiausiai 3 keliones per metus Norvegija-Lietuva, kur 1 kelionė = išvykimas + grįžimas, (reikia pateikti 6 lėktuvo arba kelto bilietus).
Vieniši asmenys:gauti pendler statusui keliaujančiam į savo būstą Lietuvoje, reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius mažiausiai 1 kelionę per tris savaites per ištisus vienerius mokestinius metus.

Ką galime atskaičiuoti nuo mokesčio turint Pendler statusą?

Turintys Pendler statusą gali tikėtis didesnės grąžinamo mokesčio sumos – netgi iki 40 tūkst. NOK. Jeigu pasirūpinsite atitinkama dokumentacija, galite atskaičiuoti pvz.:
 • apgyvendinimo ir/ar elektros išlaidas Norvegijoje,
 • maitinimosi Norvegijoje kaštus (vienodo dydžio dienpinigiai už kiekvieną pobūvio Norvegijoje dieną),
 • kelionių Norvegija-Lietuva kaštus (lėktuvo/kelto bilietai),
 • mokamų greitkelių kaštus (jei keliaujate automobiliu).

Kaip atskaičiuoti išlaidas būstui Norvegijoje?

Jei išlaidos būstui viršijo 10 000 NOK per metus, reikia pateikti banko mokėjimų už buto nuomą į savininko sąskaitą patvirtinimus. Jei darbdavys atskaitė išlaidas už nuomą iš atlyginimo, reikalingi atlyginimų lapeliai, patvirtinantys tokius kaštus.
Jei išlaidos būstui neviršijo 10 000 NOK per metus, užteks būsto Norvegijoje nuomos sutarties ir raštinio būsto savininko ar darbdavio patvirtinimo apie kaštus arba grynųjų pinigų priėmimo patvirtinimo.

Kaip atskaičiuoti išlaidas už elektrą Norvegijoje?

Elektros išlaidų atskaičiavimas vyksta taip pat, kaip ir nuomos kaštai. 10 000 NOK principas galioja taip pat ir čia. Reikia pateikti pavedimų už elektrą patvirtinimus arba atlyginimų lapelius, jeigu darbdavys atskaito šiuos kaštus iš atlyginimo.

Kaip įrodyti išlaidas už būsto nuomą ar elektrą, kai mokėjimus vykdė vienas asmuo kelių žmonių vardu?

Užtenka pateikti savo pavedimų patvirtinimus, kuriuos vykdėte į asmens, mokėjusio sąskaitas, banko sąskaitą bei to asmens pavedimų patvirtinimus į savininko sąskaitą.

Kokie dokumentai yra reikalingi, kad atskaičiuoti kaštus už maitinimasi Norvegijoje?

Tam, kad atskaičiuoti išlaidas maitinimuisi Norvegijoje, nereikia jokių dokumentų. Užtenka turėti patvirtintą Pendler statusą. Atskaitymas apskaičiuojamas pagal pobūvio Norvegijoje dienų skaičių ir dienpinigių dydį, kurį nustato Norvegijos mokesčių inspekcija.

Ar reikalingi kelionių dokumentai, jeigu kelionės išlaidas apmokėjo darbdavys?

Kelionės dokumentacija yra būtina tam, kad įrodyti Pendler statusą. Taigi reikia ją pateikti, netgi jeigu darbdavys mokėjo už Jūsų bilietus. Pateikus kelionių dokumentus ir tuo pačiu įrodžius Pendler statusą, galima atskaičiuoti kitus kaštus, kuriuos patyrė mokesčių mokėtojas (būstas, apgyvendinimas, elektros išlaidos).

Ar galima atskaičiuoti kelto bilietų kaštus?

Taip, jeigu turite Pendler statusą - galima. Kelto bilietai tai įrodymas, kad keliavote iš Norvegijos į Lietuvą ir atvirkščiai, o jeigu bilietų suma viršijo 3 300 NOK, tuomet galite atskaičiuoti šias išlaidas.

Kaip atskaičiuojami lėktuvo bilietų kaštai?

Lėktuvo bilietų kaštų atskaičiavimas vyksta pagal atstumo apkaičiavimą kilometrais. Kelionės lėktuvu variantas labiau apsimoka, nei pačių bilietų atskaičiavimas (dažnai praktikuojama kelionės keltu atveju), dėl nuvykto atstumo.

II mokesčių klasė

Kas tai yra II mokesčių klasė?

Tai yra mokesčių klasė, kuri gali būti Jums suteikta esant mažoms sutuoktinio pajamoms. 2017 metais šios pajamos negalėjo viršyti 46 640 NOK bruto. II mokesčių klasė leidžia atskaičiuoti daugiau nuo neapmokestinamos sumos, nei pirmoji klasė.

Kas turi teisę į II mokesčių klasę?

II mokesčių klasė gali būti pripažinta sutuoktiniams, jeigu vieno iš sutuoktinių pajamos neviršijo sumos, kurią nustato Norvegijos mokesčių inspekcija. 2017 metais tai buvo 46 640 NOK bruto (apie 4 999 EUR). Antrąjai klasei priklauso santuokos, kuriose:
 • Vienas sutuoktinis išlaiko kitą (gyvenantį Lietuvoje arba užsienyje, jei jo pajamos neviršija 46 640 NOK bruto),
 • Sutuoktiniai turi bendrą turtą.

2017 m. buvo paskutiniai mokestiniai metai, už kuriuos galima buvo atsiskaityti pagal 2 mokesčių klasę, atsižvelgiant į nedidelį sutuoktinio darbo užmokestį.


Dėmesio: Nuo 2013 metų II mokesčių klasė nepriklauso vienišiems tėvams. Nesusituokusiems, tačiau gyvenantiems kartu, asmenims II mokesčių klasė NEPRIKLAUSO.

Ar vieniši tėvai gali kreiptis dėl II mokesčių klasės?

Nuo 2013 metų II mokesčių klasė nepriklauso vienišiems tėvams, tačiau jie turi teisę pasinaudoti specialiu atskaitymu. Jis apskaičiuojamas pagal mėnesių skaičių, kada vaiką vienas tėvų globojo vienišai ir skiriamas tiems, kurie ima šeimos pašalpą (utvidet barnetrygd). Ši pašalpa turėtų automatiškai pasirodyti Skattemelding dokumente, jeigu jos suma yra klaidinga ar trūksta atskaitymo, galima kreiptis dėl klaidos ištaisymo pateikiant atitinkamus dokumentus iš NAV kartu su atitinkama mokesčių deklaracija.

Kokius dokumentus reikia pateikti į Norvegijos mokesčių inspekciją tam, kad būtų pripažinta II mokesčių klasė?

Reikalingi šie dokumentai:
 • Skattemelding (ang. Tax Return) už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją/koregavimą (išankstinė mokesčių deklaracija, kurią siunčia Norvegijos mokesčių inspekcija mokėtojo adresu Lietuvoje arba Norvegijoje),
 • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
 • PIN kodai į Altinn/MinID sistemą (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?),
 • Santuokos liudijimas (vertimas į norvegų ar anglų kalbą),
 • Aktuali pažyma apie bendrą deklaruotą gyvenamąją vietą su sutuotkiniu Lietuvoje (vertimas į norvegų ar anglų kalbą),
 • Pažyma apie sutuoktinio gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius duotais mokestiniais metais iš Mokesčių inspekcijos (vertimas į norvegų arba anglų kalbą).

Ar sutuoktiniai turi gyventi kartu, kad mokesčius Norvegijoje galėtų deklaruoti II mokesčių klasėje?

Sutuoktiniai turi gyventi tuo pačiu adresu, jei nori patekti į II mokesčių klasę. Sugyventiniams II mokesčių klasė nepriklauso.

Kaip konvertuoti sutuoktinio pajamas iš LTL į NOK?

Sutuoktinio pajamos yra perskaičiuojamos pagal valiutos metinį kursą.

Kaip pateikti deklaraciją, jeigu Norvegijoje buvote nepilnus mokestinius metus?

Jei darbuotojas arba sutuoktinis gyveno Norvegijoje tik dalį metų, pajamų neapmokestinamoji suma sumažinama proporcingai pagal jų buvimo laikotarpį Norvegijoje. Todėl būtina pateikti dienų praleistų Norvegijoje duotais mokestiniais metais skaičių bei darbo laikotarpį – tai leis teisingai apskaičiuoti neapmokestinamąją mokesčio sumą.
Jei sutuoktiniai atsiskaito kartu II mokesčių klasėje, tuomet neapmokestinamoji suma bus apskaičiuota remiantis pajamomis to sutuoktinio, kuris ilgiau gyveno ar buvo Norvegijoje duotais mokestiniais metais.

Ar II mokesčių klase galima pasinaudoti kartu su kitomis lengvatomis?

II mokesčių klasę galima jungti su kitomis lengvatomis, pvz. su Pendler statusu ar su 10% lengvata. Galite taip pat pasinaudoti tik II mokesčių klase.

10% lengvata

Kas gali naudotis 10% lengvata?

Lengvata priklauso asmenims, kuriems atsiskaitomieji metai buvo pirmaisiais ar antraisiais darbo Norvegijoje metais. Šia lengvata dažniausiai naudojasi vieniši asmenys, kurie negali deklaruoti mokesčių pagal Pendler statusą (nes pvz. nekeliauja į Lietuvą kartą per 3 savaites).
Dėmesio! 10% lengvatą galima jungti su II mokesčių klase. Su Pendler statusu jos jungti negalima.

Kokius dokumentus reikia pateikti, kad būtų suteikta 10% lengvata?

Tam, kad gauti 10% lengvatą į Norvegijos mokesčių instituciją reikia pateikti:
 • Skattemelding (ang. Tax Return) tų metų, už kuriuos pateikiame deklaraciją/koregavimą - išankstinė mokesčių deklaracija, kurią Skatteetaten siunčia paštu arba šį dokumentą galima parsisiųsti iš Altinn paskyros (turint prisijungimo kodus),
 • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
 • PIN/MinID kodai į Altinn sistemą, reikalingi norint mokesčių deklaraciją pateikti elektroniniu būdu (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?).

Kokia 10% lengvatos nauda?

Ši lengvata mažina apmokestinamąsias pajamas 10% pajamų bruto suma (bet ne daugiau kaip 40 000 NOK). Tai reiškia mažesnius mokesčius ir didesnę grąžinamo mokesčio sumą.

Ar 10% lengvata visada naudinga mokesčių mokėtojui, kuris turi į ją teisę?

10% lengvata yra naudinga tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas už pragyvenimo ir darbo išlaidas Norvegijoje mokėjo pats. Jeigu darbdavys pvz. apmokėdavo kelionių į darbą išlaidas ar mokėjo dienpinigius ir tos sumos matomos dokumente Lonns- og trekkoppgave, tuomet 10% lengvata gali pasirodyti nepelninga. Taip vyksta, nes yra sumuojamos visos pajamos ir išmokos gautos iš darbdavio, dėl to bendros pajamos didėja, o rezultate didėja taip pat ir mokesčio suma.
Dėmesio: Atsiminkite, kad maksimali 10% lengvatos suma tai 40 000 NOK.

Ar tiesa, kad kai kurie mokesčių mokėtojai turi teisę gauti 10% lengvatą nepriklausomai nuo Norvegijoje išdirbtų metų?

Taip, tai priklauso dirbantiems offshore srityje ir jūrininkams. Šio tipo mokesčių mokėtojai turi teisę kiekvienais metais gauti 10% lengvatą ir ja pasinaudoti, jeigu jiems tai apsimoka.
Dėmesio: Atsiminkite, kad jeigu nedirbate šiose srityse, 10% lengvatą turite teisę gauti tik per pirmus 2 darbo Norvegijoje metus.

Ar 10% lengvata naudingesnė negu Pendler statusas?

Praktiškai tai nepasitaiko. Dažniausiai labiau apsimoka surinkti dokumentus Pendler statusui, kad grąžinti pvz. tik maitinimo ar tik apgyvendinimo išlaidas, nei gauti 10% lengvatą. Pagrinde 10% lengvata pasinaudoja vieniši asmenys ir/arba asmenys, kurie nesurinko dokumentų Pendler statusui.
Dėmesio: Atsiminkite, kad 10% lengvata galite pasinaudoti kartu su II mokesčių klase, jeigu tenkinate sąlygas ja pasinaudoti.

Dėmesio!

Aktualią informaciją apie mokesčių deklaravimą Norvegijoje už 2021 metus ir deklaravimo galimybes rasite šiame puslapyje: multinor.no/lt/mokesciai-norvegijoje

Pereikite į puslapį