10% lengvata (Standardfradrag)

10% lengvata priklauso asmenims, kurie dirba Norvegijoje ne ilgiau nei 2 metus, t. y. tuo atveju, kai 2014 metai buvo Jūsų pirmaisiais arba antraisiais darbo metais Norvegijoje. Pasinaudojant šia mokesčio lengvata, galima atskaityti 10% mokesčių nuo gautų pajamų Norvegijoje, bet atskaitymas negali būti didesnis nei 40 000 NOK.
PASTABA: Mokesčių atsiskaitymo laikotarpis kiekvienais metais yra balandžio-gegužės mėn. ir apima praėjusius mokestinius metus. Kitu laikotarpiu galite pateikti mokesčių deklaracijos apeliaciją už ankstesnius metus. Apeliacijos už einamus metus pateikimo terminas yra 6 savaitės nuo mokesčių deklaracijos rezultato paskelbimo datos (nor. Skatteoppgjør, ang. Tax Assessment Nortice), tačiau mokesčių institucija apskritai nagrinėja apeliaciją pateiktą ir po termino, atsižvelgiant į mokėtojo vėlavimo pagrindimą. Jei apeliacija yra pateikiama praėjus 12 mėnesių nuo rezultatų paskelbimo, mokesčių institucija gali į ją neatsižvelgti, kas dažnai priklauso nuo mokėtojo argumentacijos ir kitų apeliacijos aplinkybių. Mokesčių mokėtojai gali pateikti mokestines užklausas už 10 pastarųjų metų, tačiau teigiamas pakeitimų deklacijoje išnagrinėjimas yra realus tik 2 paskutinių metų atveju.


Norint pateikti mokesčių deklaracijos apeliaciją, reikia pateikti šiuos žemiau išvardintus dokumentus liečiančius duotą statusą bei dokumentus Skatteoppgjør (ang. Tax Assessment Notice) ir Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment). Asmenys, turintys PIN kodus į Altinn/MinID sistemą, šiuos dokumentus turi savo profilyje.

Bruto pajamos, iš kurių gali būti atskaityta lengvata iš Norvegijos, apima darbo užmokestį bruto ir kitas apmokestinamąsias lėšas, įvairias išmokas darbuotojams bei įvairias perteklines išlaidas, į kurias turime teisę. Tai reiškia, jog tokiu atveju kai pvz. darbdavys padengė didelę išlaidų dalį, susijusių su darbu ir gyvenimu Norvegijoje, ši lengvata nebus pelninga, nes pajamos bruto padidės kitomis išmokomis gautomis iš darbdavio, o tai tuo pačiu padidins mokesčių sumą.

Ši lengvata yra pelningiausia vienišiems asmenims, kurie neturi teisės ar reikiamų dokumentų siekti Pendler statuso ir kurie patys padengia pragyvenimo ir darbo Norvegijoje išlaidas.

Lengvata nesuteikiama automatiškai, mokesčių mokėtojas turi kreiptis dėl jos pateikiant mokesčių deklaraciją.

Jei sutuoktinis taip pat turi teisę 10% lengvatai, abi pusės turi dėl jos kreiptis arba visiškai jos atsisakyti. Jeigu tik vienas iš sutuoktinių turi teisę į šią nuolaidą, nei vienas negali ja pasinaudoti.

Asmenys, kurie gyveno/buvo Norvegijoje iki 183 dienų per 12 mėnesių arba iki 270 dienų per 36 mėnesius, gali kreiptis dėl 10% lengvatos. Tokią nuolaidą kiekvienais metais turi teisę gauti taip pat mokėtojas, kuris gyvena/būna Norvegijoje ne ilgiau nei vidutiniškai 90 dienų per vienerius metus ir ne daugiau kaip 183 dienų per 12 mėnesių.

Kad kreiptis dėl 10% lengvatos, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Skattemelding (ang. Tax Return) tų metų, už kuriuos pateikiame deklaraciją/koregavimą - išankstinė mokesčių deklaracija, kurią Skatteetaten siunčia paštu arba šį dokumentą galima parsisiųsti iš Altinn paskyros (turint prisijungimo kodus),
  • Metinė pajamų suvestinė už tuos metus, už kuriuos pateikiame deklaraciją, kuri apibrėžia pajamų dydį Norvegijoje ir pajamų mokesčio sumą duotais metais,
  • PIN/MinID kodai į Altinn sistemą, reikalingi norint mokesčių deklaraciją pateikti elektroniniu būdu (daugiau informacijos čia: Kas tai PIN kodai ir kaip juos gauti?),
 
Susigrąžinti mokesčius