Lønns- og trekkoppgave – ar jau gavote šį dokumentą?

 

Lønns- og trekkoppgave (LTO) tai metinė pajamų ir atskaitymų suvestinė

 

LTO

Tokią suvestinę už praėjusius mokestinius metus darbdavys turi pristatyti darbuotojui iki vasario 1 d. Lønns- og trekkoppgave dokumente pateikiama informacija apie mokesčių mokėtojo pasiektas pajamas ir atskaitymus mokestinėms įmokoms, o taip pat ir apie eventualias kitas išmokas, kurias darbuotojui suteikė darbdavys (pvz. išmokėti dienpinigiai, apmokėti kelionių kaštai). Be to, šis dokumentas informuoja apie laikotarpius, kada darbuotojas dirbo pas darbdavį duotais mokestiniais metais.

 

Lønns-og trekkoppgave paaiškinimai?

document

RF-1015 forma, t. y. Lønns-og trekkoppgave už 2014 metus.

 

Aukščiau pateiktas pavyzdys tai dažniausias Lønns-og trekkoppgave šablonas. Pažymėtose vietose pateikiama mokesčių mokėtojui svarbiausia informacija, t. y. pasiektos pajamos (kairėje pusėje), įsidarbinimo laikotarpis (dešinėje pusėje, viršutinis pažymėjimas) bei sumokėtas avansas mokesčiams (dešinėje pusėje, apatinis pažymėjimas).

 

Žemiau pateikiami dažniausiai sutinkami LTO kodai

 

Mokesčių kodas

 Paaiškinimas
 111-A

šiuo kodu žymimas darbo užmokestis bruto, pasiektas duotais metais pas vieną darbdavį. Kai kuriais atvejais Jūsų atlyginimas gali būti pažymėtas kitu kodu, tačiau šis yra dažniausias.

 950 šis kodas žymi avansinį pelno mokestį (nor. forskuddstrekk). Tai suma, kurią Jūsų darbdavys atskaito nuo Jūsų atlyginimo ir sumoka mokesčius į mokesčių inspekciją. Verta žinoti, jog pateikiant deklaraciją greičiausiai susigrąžinsite dalį sumokėtų avansinių įmokų.
 143-A šis kodas reiškia maitinimo kaštų perviršį virš įstatymu numatytos dienpinigių sumos. Nuo šios sumos yra atskaitomi mokesčiai.
 525/526

taip žymimas nemokamas maitinimas ir/ar apgyvendinimas, kurį apmoka Jūsų darbdavys (pvz. valgykla). Jeigu savo Lønns-og trekkoppgave rasite tokį kodą, tai reiškia, jog darbdavys užtikrino Jums maitinimą ir/ar apgyvendinimą Jums būnant Norvegijoje.

 623/628

tokiu numeriu nurodomi darbdavio išmokėti dienpinigiai. Jeigu duotais mokestiniais metais vykote į komadiruotes, Jums priklauso nustatyta suma maistui ir kitoms smulkioms išlaidoms. Jeigu išmokėtų dienpinigių suma buvo per maža, galite stengtis dienpinigių skirtumo atskaitymo nuo mokesčių.

 721/724

šis kodas liečia darbdavio apmokėtas išlaidas, kurias patyrėte keliaujant į savo gyvenamąją vietą. 721 kodas reiškia kelionę į gyvenamąją vietą Norvegijoje, o 724 – Lietuvoje.

 

Kam reikalingas šis dokumentas?

 

LTO yra reikalaujamas darbo laikotarpių ir pajamų dydžio bei avanso mokesčiams sumos patvirtinimui – tai privalomas elementas pateikiant mokesčių deklaraciją, o taip pat būtinas dokumentas kreipiantis dėl įvairių išmokų iš NAV.

 

Reikia atsiminti, jog tuo atveju, kai turėjote kelis darbdavius per metus, kiekvienas jų turi Jums pateikti Lønns- og trekkoppgave.

 

Ką daryti, jeigu neturite LTO?

 

Panašiai, kaip LTO, yra naudojami ir atlyginimų lapeliai (nor. lønnslipp, ang. payslip). Atlyginimų lapeliai yra išrašomi darbdavio kiekvieną mėnesį ir juose pateikiama panaši informacija kaip ir Lønns- og trekkoppgave dokumente. Labai dažnai atlyginimų lapeliuose yra apibendrinimo sekcija, kuri informuoja apie pajamų sumą ir atskaitymus duotais metais. Lønnslipp taip pat yra būtini atskaičiuojant išlaidas pvz. maitinimui Pendler statuse, kai darbdavys atskaičiuodavo tuos kaštus iš darbuotojo atlyginimo.

 

Dokumentų nepateikimo pasekmės

 

Jeigu darbdavys nepateikia LTO ar lønnslipp, tai gali reikšti rimtą darbdavio sukčiavimą bei sukelti darbuotojui problemų su mokesčių inspekcija. Tokios situacijos dažniausiai pasitaikydavo žlungančiose įmonėse, kurios pasisavindavo darbuotojų, tiksliai neišmanančių įstatymų, mokesčius. Dažnai tai lietė imigrantus. Šių dokumentų trūkumas neleidžia darbuotojams susipažinti su informacijomis, kurias darbdavys pateikia į Skatteetaten ir kurios bus mokesčių deklaravimo pagrindu. Blogiausiu atveju, tai vesdavo prie situacijos, kad mokesčių mokėtojai turėjo primokėti dideles sumas, vietoj gauti jiems priklausomą mokesčių grąžinimą.

 

Saugokite LTO ir lønnsslipp!

 

Atsiminkite, kad reikia prižiūrėti, kad darbdavys reguliariai Jums pateiktų atlyginimų lapelius, o taip pat pajamų ir atskaičiavimų suvestinę darbe kitų metų pradžioje. Pasirūpinkite taip pat tuo, kad dokumentai nedingtų, nes tai gali sukelti rimtus trukdžius vėlesniuose kontaktuose su mokesčių inspekcija. Jų trūkumas gali papildomai apsunkinti prašymų dėl išmokų, pvz. išmokų vaikams, bedarbiams, pateikimą. Geriausias variantas – dokumentus gauti elektroniniu būdu, jeigu darbdavys Jums suteikia tokią galimybę.  

 

Dėmesio!

Aktualią informaciją apie mokesčių deklaravimą Norvegijoje už 2021 metus ir deklaravimo galimybes rasite šiame puslapyje: multinor.no/lt/mokesciai-norvegijoje

Pereikite į puslapį